Implementatie begeleiding

Als we een implementatie uitvoeren proberen we dit zoveel mogelijk in samenwerking met u te doen.
Vandaar dat we hier spreken over implementatiebegeleiding. Uiteraard kunnen we ook een volledige implementatie uitvoeren, maar het heeft een aantal voordelen om één of meer mensen te begeleiden bij de verschillende werkzaamheden die gedaan moeten worden.

Voordelen;

  • Uw medewerker(s)  staan er niet alleen voor
  • Uw medewerker(s) leren tijdens de implementatie de software goed kennen
  • U heeft na de implementatie kennis in huis, waardoor de software effectiever wordt ingezet
  • De kosten van een implementatie zullen aanzienlijk lager uitvallen

Voorafgaand aan de werkzaamheden spreken we samen een plan van aanpak door, zodat op hoofdlijnen duidelijk is welke zaken in welke volgorde moeten worden uitgevoerd.

 

Referenties