Logistiek

Voorraadhoudende groothandel
Voorraadbeheer is de core business van de voorraadhoudende groothandel. In de logistieke keten levert u meerwaarde door voorraad aan te houden voor uw klanten. Hierbij zijn een uitgebalanceerd assortiment en een hoge leverbetrouwbaarheid belangrijk. Maar hoe kunt u een hoge leverbetrouwbaarheid bieden zonder oneindig veel voorraad aan te houden?
De druk op uw kredietwaardigheid is toegenomen, voornamelijk gedreven vanuit de banken. Hierbij zijn uw werkkapitaal en voorraadpositie belangrijk. De kosten voor voorraadhouden nemen steeds verder toe, terwijl het aanwenden van lang vreemd vermogen vanuit banken nog steeds lastig is. Actief cash management wordt hierdoor steeds belangrijker. Maar hoe zorgt u voor een gezonde financiële positie zonder meerwaarde voor uw klant te verliezen?
De groothandel is sterk getroffen door de wereldwijde economische crisis. Een goede concurrentiepositie is dus belangrijker dan ooit. We zien nu een licht herstel in afzetgroei, voornamelijk vanuit de im- en export. Maar hoe zorgt u voor een sterke concurrentiepositie waarvan u direct kunt profiteren zodra herstel van de handel optreedt? En waarmee kunt u de internationale concurrentie het hoofd blijven bieden?

Om tot verbetering van uw resultaat te komen hebben wij een zesstappenmodel uitgewerkt:


Logistieke grip

Logistiek
Wilt u een scherp inkoopbeleid voeren? Weten op welk moment u het beste uw bestellingen kunt plaatsen? En welke leverancier u de beste leveringscondities kan bieden? AccountView-software helpt u om uw artikelen in de juiste hoeveelheid, op het juiste moment en tegen de juiste leveringsvoorwaarden in te kopen.
Is een snelle en flexibele afhandeling van uw orderproces van essentieel belang? Wilt u dat uw verkopers zich volledig kunnen toeleggen op het uitvoeren van hun kerntaken? Visma Software weet dat het voor de groothandel noodzakelijk is dat het orderproces zo snel en efficiënt mogelijk wordt afgehandeld. Wij streven ernaar dit proces voor u te stroomlijnen zodat uw verkoopmedewerkers zich kunnen toeleggen op het bedienen van uw (potentiële) klanten. CRM (customer relationship management) kan u hierbij helpen. Ook kan AccountView worden geïntegreerd met uw webshop voor een snelle en efficiënte afhandeling van uw orderproces.
Als groothandel wilt u op ieder gewenst moment inzicht hebben in uw voorraadpositie. Daarbij gaat het niet alleen om de voorraad in het magazijn maar ook om de uitgaande bestellingen, de ontvangsten en de artikelen die in order staan.

Financieel
Wordt u ook geconfronteerd met verslechterd betalingsgedrag van uw klanten? En eisen uw leveranciers steeds vaker vooruitbetaling? Uw liquiditeitspositie komt hierdoor onder druk te staan, met als gevolg onvoldoende werkkapitaal voor investeringen die nodig zijn om onderscheidend te blijven in een sterk concurrerende markt. AccountView helpt u om een proactief debiteurenbeleid te voeren waardoor uw liquiditeitspositie verbetert. Daarnaast kunt u met de AccountView-software uw voorraad efficiënt beheren en tegelijkertijd blijven voldoen aan de door uw klant verwachte levertijd. Ook dit resulteert in een verbetering van de liquiditeitspositie doordat de kosten van voorraadhouden worden verlaagd.

Analyse
Hebt u voldoende voorraad maar niet de juiste? Moet u regelmatig ‘nee’ verkopen aan uw klanten? Moet u ook ad-hocbestellingen plaatsen bij uw leveranciers? Hebt u het gevoel soms meer bezig te zijn met ‘brandjes blussen’? Leveren al uw klanten wel voldoende op? Hoe betrouwbaar is de levertijd van uw leveranciers?
Inzage krijgen in uw huidige situatie is de eerste stap tot verbetering. Visma Software kan u hierbij ondersteunen. Wij kunnen u helpen dit inzicht te krijgen door middel van een analyse om vervolgens naar de gewenste situatie toe te werken.

Inrichting
U hebt de analyse van uw huidige situatie (status quo). U hebt uw assortimentsstrategie bepaald en weet nu hoe breed en diep het assortiment moet zijn en hoe hoog de voorraad. Welke leveranciers houdt u aan voor uw producten? Kiest u voor een leverancier uit China (lage prijs, hoge veiligheidsvoorraden) of voor een lokale leverancier (hogere prijs, meer flexibiliteit)?
Om naar de gewenste situatie toe te werken is het noodzakelijk om de juiste indicatoren in uw systeem vast te leggen. Doordat u veelal geautomatiseerd besteladviezen genereert is het belangrijk dat de onderliggende data klopt. Het juist instellen van de artikelstamgegevens en leverancierscondities is hierbij zeer belangrijk. U wilt uw tijd besteden aan uw belangrijkste artikelen. De overige artikelen uit uw assortiment kunt u door uw systeem laten monitoren. Visma Software ondersteunt u bij het inrichten van de juiste parameters zodat het systeem de juiste besteladviezen genereert. Zo kunt u zich richten op uw belangrijkste artikelen.

Verbeter uw resultaat

Verbetering leverbetrouwbaarheid
U hebt uw strategie bepaald en uw systeem ingericht waardoor u nu in staat bent actief voorraadbeheer te voeren. U beschikt hierdoor over de juiste artikelen, in de juiste hoeveelheid om op het juiste moment uw klanten optimaal te bedienen. Uw leverbetrouwbaarheid is optimaal tegen zo min mogelijk kosten.
Als voorraadhoudende groothandel is voorraad uw meerwaarde in de supply chain. Vandaar dat verkoop graag zoveel mogelijk voorraad wil aanhouden om geen ‘nee’ te hoeven verkopen, maar vanuit financieel oogpunt is juist zo weinig mogelijk voorraad wenselijk. Het houden van voorraad brengt veel kosten met zich mee. Denk hierbij aan kapitaalbeslag (rente), opslagkosten (ruimte), het incourant raken van artikelen en verzekeringen (risico). Aan de andere kant moet niet uit het oog worden verloren dat ook een tekort voorraadkosten met zich mee brengt. Een voorraadtekort zorgt voor extra bestelkosten, omzetverlies, shortagekosten en het kan zelfs leiden tot het verlies van uw klant. In de praktijk komt het bij heel veel handelsbedrijven voor dat het niet kunnen leveren direct betekent dat de klant het product bij een concurrent aanschaft.
De tegenstelling tussen leverbetrouwbaarheid voor uw klanten en kredietwaardigheid voor uw organisatie zorgt in de praktijd vaak voor frictie en discussie. Voor de groothandel betekent voorraadbeheer dan ook balanceren!

Verbetering kredietwaardigheid
Met de optimalisering van de voorraad op basis van actief voorraadbeheer is er minder kapitaalbeslag. Minder vermogen in uw voorraden verbetert uw kredietwaardigheid. Zodra u actief start met actief voorraadbeheer zult u hoogstwaarschijnlijk lagere voorraden aanhouden. Een lagere voorraadwaarde zal in het eerste jaar direct bijdragen aan uw winstgevendheid. Voor de komende jaren hebt u lagere rentekosten, opslagkosten en hoeft u minder af te schrijven. Met verbetering van uw resultaat als gevolg
 

Referenties