Projecten en uren

INZICHT – GRIP – RESULTAAT

Project Control: de toekomst voor het MKB
Project control is, eenvoudig gezegd, het beheersen van projecten. De meest basale vorm van project control is het bewaken van het projectbudget ten opzichte van de werkelijkheid. Nu er steeds meer geavanceerde standaardsoftware op de markt komt, wordt het ook voor MKB-bedrijven mogelijk om te sturen op elementen als tijd, geld, kwaliteit, informatie en risico. Daardoor krijgt u meer financiële grip op uw projecten.

Complete oplossing voor projectadministratie en urenadministratie
Wilt u zowel de projectleiders als de controller de optimale middelen geven om meer financiële grip te krijgen? Visma Software biedt u een complete oplossing voor uw projectadministratie en uw urenadministratie. Daarbij ligt de focus van Visma Software op organisaties zoals ingenieurs, architecten, reclamebureaus, marketingbureaus, stichtingen, organisatieadviesbureaus, consultancyorganisaties en accountants. Voor deze organisaties zijn de uren de belangrijkste kostencomponent of is financiële grip op de projecten de belangrijkste steunpilaar van de organisatie. Met AccountView-software optimaliseert u zowel uw projectadministratie als uw urenadministratie.

Financiële grip op projecten voor projectleider en controller
Met de uitgebreide lijn van projecten- en urenmodules helpt de AccountView-software u om met de projecten een positieve financiële bijdrage te leveren aan het resultaat van de onderneming. Daarbij gaat Visma Software uit van drie belangrijke pijlers. De eerste pijler is uw projectleiders meer grip op de projecten te geven in minder tijd, zodat projecten binnen het vooraf opgestelde budget blijven en alle gemaakte kosten kunnen worden gefactureerd.
De tweede pijler is dat de AccountView-software ervoor zorgt dat u sneller kunt factureren. Dit doen wij door uw medewerkers alleen uren te laten boeken op projecten en werkzaamheden die voor deze medewerker relevant zijn én door de mogelijkheid te bieden om per factuur in te stellen hoe gedetailleerd, en op welke basis (nacalculatie, afgesproken prijs, termijn of combinaties), de factuur moet worden opgesteld.
De derde pijler is dat uw controller meer kan fungeren als financieel adviseur van uw organisatie. Hij ondersteunt de projectleiders bij het financieel beheren van de projecten en adviseert u over financiële projectrisico’s en een betere kostendekking om zo het bedrijfsresultaat te verbeteren. Dit betekent dat u als organisatie niet alleen kijkt naar de verantwoording van de projecten en naar de directe sturing van de projecten, maar dat u zich ook kunt richten op prognoses en dus uw organisatieresultaat in de toekomst kunt verbeteren.

Op weg naar project control
De juiste projectbegroting en projectbewaking
Als projectleider snel de juiste projectbegroting maken? Op ieder moment zicht op de budgetoverschrijding van uw projecten? Uw directie direct voorzien van de juiste projectrapportage?

Betere urenregistratie, sneller factureren
Op ieder moment de actuele urenregistratie inzichtelijk? Snel een factuur opstellen op basis van de eisen en wensen van uw klant? Sturen op uw projectopbrengsten en liquiditeit? Direct inzicht in ‘Te factureren’? Lees meer over de urenregistratie en urenverantwoording in AccountView>>
Managementinformatie en financieel advies van uw controller
Altijd de juiste balans en verlies- en winstrekening? Het onderhanden werk op de juiste manier waarderen? De directie informeren over trends, sterktes en zwaktes? Financiële risico’s inschatten? Juiste projectprognoses maken?

Meer informatie over project control
Wilt u weten hoe Visma Software ook u kan helpen de processen in uw organisatie verder te automatiseren en te optimaliseren voor project control? Vraag dan de demo-cd voor projectadminstratie en urenadminstratie aan. Of neem contact op met onze verkoopafdeling voor een persoonlijk inventariserend gesprek, telefoon 0527 69 99 00
 

Referenties