Accountancy

klik hier voor rm accountant en adviseur

RM Accountant en Adviseur

Online samenwerken voor het beste resultaat

RM Accountant & Adviseur wil dicht op de cijfers van zijn cliënten zitten en ze helpen om hun resultaten voortdurend te sturen.

AccountView helpt Machielsen bij het in de praktijk brengen van zijn visie. Een belangrijke rol daarbij speelt AccountView Go. Deze oplossing voor online boekhouden stelt hem in staat om in nauwe samenwerking met zijn cliënten de administratie te voeren, waarbij de taken naar wens worden verdeeld. Machielsen: “Direct bij de start van mijn bedrijf heb ik voor AccountView gekozen, dat ik kende van een eerdere werkgever. Enkele maanden daarna heb ik ook de keuze voor AccountView Go gemaakt. Daarmee kunnen mijn cliënten en ik online in dezelfde administratie werken. Zij voeren zelf bijvoorbeeld de inkoop-, verkoop-, bank- en kasgegevens in en ik de meer complexe posten zoals lonen en afschrijvingen. Daarnaast maak ik de BTW-aangiftes en jaarrekeningen en doe ik het uitzoekwerk.”

Altijd inzicht in de cijfers
De beschreven taakverdeling laat Machielsen meer tijd voor het adviseren van zijn cliënten, terwijl deze bedrijven op hun beurt meer inzicht in de cijfers krijgen. Dit laatste komt enerzijds doordat ze zelf inboeken en anderzijds doordat AccountView Go ze altijd een helder beeld van de stand van zaken biedt. Zo geeft een handig dashboardoverzicht bijvoorbeeld inzicht in hun actuele omzet en kosten, maar ook in hun liquiditeitspositie in de komende maanden.

<< Vorige | Terug | Volgende >>
Referenties