Accountancy

Klik hier voor Yntema en Kersten

Yntema en Kersten

Yntema & Kersten is een jong kantoor, opgericht begin 2012, dat opereert als financieel en fiscaal adviseur voor cliënten. Sinds 2013 werkt Yntema & Kersten met Scanboeken van YOB. Yntema & Kersten heeft het kantoorportaal van YOB in gebruik, bedoeld om klanten gescande documenten te laten doorgeven.

“Het portaal gaat ook gebruikt worden voor het accorderen van aangiftes door klanten. Het gaat dan om bijvoorbeeld aangiftes IB, VpB, OB en ICP”, zegt Jurre Yntema.

Voor het ontsluiten van documenten aan klanten wordt gebruik gemaakt van het systeem Docuvaris dat eveneens door YOB is ontwikkeld. Docuvaris werkt, net als het klantenportaal, volledig in de cloud en is dus via internet toegankelijk voor klanten. Zowel Yntema & Kersten als hun klanten plaatsen documenten in Docuvaris. “Zo er is per klant een permanent dossier met zaken als: verzekeringspolissen, notariële akten en kopie paspoorten”, zegt Jurre.

Bij Yntema & Kersten is cloud computing, en dus het nieuwe werken, gemeengoed. Naast de online toepassingen van YOB wordt gewerkt met Nmbrs voor de loon- en salarisadministratie van klanten en voor de boekhouding maken een aantal klanten gebruik van AccountView Go.

Gericht op de toekomst is het de bedoeling om ook de jaarrekening aan klanten aan te bieden via het portaal. Gevolgd door het elektronisch publiceren van de jaarrekening via het portaal richting KvK.

Wat betreft SBR heeft Yntema & Kersten gekozen voor de SBRgateway van YOB. Na accordering door klanten van betreffende rapportages is het de bedoeling dat deze via de SBRgateway verstuurd worden aan de uitvragende instanties, zoals de Belastingdienst.
 

<< Vorige | Terug | Volgende >>
Referenties